வெங்காயம் வெட்டும் போது அழுவது தவிர்க்க எப்படி.வெட்டும் முன் வெங்காயம், 10 நிமிடங்கள் தண்ணீரில் வெங்காயம் வைத்து வேண்டும்

Loading...

வெங்காயம் வெட்டும் போது அழுவது தவிர்க்க எப்படி.வெட்டும் முன் வெங்காயம், 10 நிமிடங்கள் தண்ணீரில் வெங்காயம் வைத்து வேண்டும். Straightforward trap to abstain from crying while cutting onion . Straightforward Home trap . It is extremely useful and simple

Loading...
Rates : 0
Loading...
VTST BN
Loading...

Leave a Reply