கர்ப்பமான பெண்களுக்கு வாந்தி தவிர்க்க எப்படி. வாந்தி தவிர்க்கலாம் சிறிய குறிப்புகள்

Loading...

கர்ப்பமான பெண்களுக்கு வாந்தி தவிர்க்க எப்படி. வாந்தி தவிர்க்கலாம் சிறிய குறிப்புகள். Normal solution for abstain from spewing amid pregnancy time. Abstain from regurgitating amid pregnancy normally

Loading...
Rates : 0
Loading...
VTST BN
Loading...

Leave a Reply