கணினியில் உருவாகும் பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு

Loading...

கணினியில் உருவாகும் பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுநமது கணணி நச்சுநிரலால் பாதிக்கப்பட்டால் Task manager, registry editor, போன்றவை அதர்க்கான கட்டளை கொடுத்தும் வராது Disable ஆகியிறுக்கும். இதனால் கணினி நம்மை பாடாய்படுத்தும். இவ்வாறு வைரஸ் இனால் பாதிக்கப்பட்ட கணணியில் Task manager, registry editor போன்றவற்றை Open பண்ணும் போது Error Message மட்டுமே வரும் உதாரணமாக Task manager ஐ Open பண்ணினால் “Task Manager has been disabled by your administrator” என்ற Error Message வரும்.
இதுபோல நச்சு நிரலால் ஏற்படும் 25 முதன்மையான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக XP Quick Fix என்ற மென்பொருள் பயன்படுகிறது, இதை நிருவவேண்டிய அவசியமில்லை RUN செய்தாலே போதும். இந்த மென்பொருள் 562kb அளவுள்ளது

இந்த மென்பொருளால் நாம் கணினியில் அடையும் பயன்களின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .
Enable Task Manager
Enable Registry Editor
Stop My Documents open at startup
Enable Folder Options
Restore missing Run dialog box
Enable Command Prompt
Restore My Computer (Computer) properties
Restore Device Manager
Fix delay in opening Explorer
Restore grayed Explorer and Taskbar toolbars
Restore My Documents properties
Remove OEM splash and wallpaper
Restore My Network Places to Desktop
Enable Recovery Console
Restore grayed file associations
Fix right-click error
Fix slow network file/shared/remote
Restore Network icon to system tray
Fix slow hotkeys
Fix CD/DVD drive is missing or not recognized
Fix CD autoplay
Restore “Send To” context menu item
Restore the native ZIP file integration
Fix error 1606 couldn’t access network location
Error when trying to access Add or Remove/ Program and Features program
மேலுள்ள பிரச்சனைகளில் எதாவது ஒன்று உங்களுடைய கணணிக்கு இருப்பின் அதற்குரிய button ஐக் Click செய்வதன் மூலம் அந்தப் பிரச்சனையைத் தீர்த்துக் கொள்ள முடியும்.

Advertisements
Loading...
Rates : 0
Loading...
VTST BN
Loading...

Leave a Reply