பாதுகாப்பா​ன தேடல்களை மேற்கொள்ள வசதியளிக்கு​ம் Firefox 13

Loading...

பாதுகாப்பா​ன தேடல்களை மேற்கொள்ள வசதியளிக்கு​ம் Firefox 13இணையப் பக்கங்களை எமது கண்முன்னே காண்பிப்பதில் பல உலாவிகள்(Browsers) முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

எனினும் அவற்றுள் சிலவே பாதுகாப்பானதும், விரைவானதுமான சேவைகளை வழங்கக்கூடியவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன் அடிப்படையில் கூகுளின் குரோம் உலாவிக்கு அடுத்த படியாக பயனர்களின் வரவேற்பைப் பெற்ற உலாவி Firefox ஆகும். தற்போது Firefox ஆனது Firefox 13 எனும் புதிய பதிப்பை விரைவில் வெளியிடத் தயாராகவுள்ளது.

இப்பதிப்பானது முந்தைய பதிப்புக்களை விடவும் வேகம், பாதுகாப்பு, சிறந்த உலாவல் போன்றவற்றை வழங்கக்கூடியவாறு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் அதிகமாக பயணம் செய்யும் இணையப்பக்கங்களை தெரிவுபடுத்தும் வசதியுடன் bookmarks, browsing history, Firefox settings போன்றவற்றினை விரைவாக தெரிவு செய்யும் வசதியும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

Rates : 0
.
Loading...
VTST BN
Loading...

Leave a Reply