தன் விவரக்குறிப்பை சிறப்பாக உருவாக்கலாம்!

Loading...

தன் விவரக்குறிப்பை சிறப்பாக உருவாக்கலாம்!எல்லோருக்கும் தங்களது தன்விவரக் குறிப்பை சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். அதனை நிறைவு செய்யும் விதமாக இந்த இணையதளம் http://www.resumesimo.com/ மிகவும் எளிய முறையில் அதை நிறைவேற்றுகிறது.

பத்து நிமிடத்தில் நமக்கு பிடித்த வடிவத்தில் இதை உருவாக்கலாம். சுமார் 100க்கும் அதிகமான வடிவங்களில் மாற்றி அமைக்கலாம் பின்பு அதை வேண்டும் பொழுது மாற்றி அமைக்கும் அதிகாரத்தையும் நமது மின்னஞ்சலுக்கு இது தருகிறது. இது போல் புதுமையாக செய்தால்தான் வெற்றி கிடைக்கும் என்பதை இந்த இணையதளம் விளக்குகிறது.

Advertisements
Loading...
Rates : 0
Loading...
VTST BN
Loading...

Leave a Reply