இந்தியாவின் முதல் 10 கறுப்பு பண உரிமையாளர்கள் | Tamil Serial Today Org

இந்தியாவின் முதல் 10 கறுப்பு பண உரிமையாளர்கள்

Loading...

இந்தியா, சர்வதேசத்திற்கு ஒரு ஏழை நாடாக காணப்படலாம் அனால் அது உண்மை அல்ல. அதன் அனைத்து பொருளாதாரமும் வெளிநாடுகளில் கறுப்பு பணமாக பதுக்க பட்டு வருகின்றது என்பது ஒரு கவலைக்கு உரிய விடயமாகும். அதிலும் இதை இந்தியாவை நிர்வகிக்கும் அரசியல்வாதிகள் மேற்கொள்வது இன்னும் மிக கவலைக்கு உரிய விடயமாகும்

Loading...
Rates : 0
VTST BN