மஞ்சள் காமாலைக்கு என்ன பரிசோதனை?

Loading...

மஞ்சள் காமாலைக்கு என்ன பரிசோதனை* காமாலையால் பாதிக்கப்பட்டவருக்குக் கல்லீரலின் செயல்பாடு எவ்வாறு உள்ளது என்று கணிக்கும் பரிசோதனைகள் மூலம் காமாலையின் வகை, காரணம், தீவிரம் ஆகியவற்றைத் தெரிந்துகொள்ள முடியும். இதற்கு ‘கல்லீரல் செயல்பாட்டு பரிசோதனைகள்’ (Liver Function Tests LFT) மேற்கொள்ளப்படும்.

* ரத்தத்தில் மொத்த பிலிருபின், தனித்த பிலிருபின், இணைந்த பிலிருபின், ஆல்புமின், குளோபுலின் எவ்வளவு உள்ளன என்று கணிக்கும் பரிசோதனை இது.

* இத்துடன் ஏ.எல்.பி.(ALP), ஏ.எஸ்.டி. (AST), ஏ.எல்.டி. (ALT), ஜி.ஜி.டி. (GGT) பரிசோதனைகளும் செய்யப்படும். ரத்தத்தில் என்சைம்களை அளக்கும் பரிசோதனை இது.

* ஹெச்பிஎஸ்.ஏஜி. (HbsAg) பரிசோதனையில் காமாலையின் வைரஸ் வகையை அறிய முடியும்.

* கல்லீரல் வீக்கத்தைக் கண்டறிய வயிற்றை அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன்/ சி.டி. ஸ்கேன்/ எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்கேன் எடுத்துப் பார்க்க வேண்டும்.

* இந்தப் பரிசோதனைகளை எந்த நேரத்திலும் செய்துகொள்ளலாம். முன் ஏற்பாடு எதுவும் தேவையில்லை.

* கல்லீரல் புற்றுநோயை அறிய கல்லீரல் திசுப் பரிசோதனை (Biopsy) செய்யப்படும்.

* சிறுநீரில் பித்த உப்புகள் (Bile salts and bile pigments) பரிசோதிக்கப்படும்.

பரிசோதனை முடிவுகள் :

* ஹெபடைட்டிஸ் வகை காமாலையில் தனித்த பிலிருபின், இணைந்த பிலிருபின், ஏ.எஸ்.டி., ஏ.எல்.பி., அளவுகள் இரண்டு மடங்கு அதிகமாகவும், ஏ.எல்.டி., பல மடங்கு அதிகமாகவும் இருக்கும்.

* ரத்த அழிவுக் காமாலையில் தனித்த பிலிருபின் மட்டும் அதிகமாக இருக்கும். இணைந்த பிலிருபின், ஏ.எல்.பி. அளவுகள் சரியாக இருக்கும். சிறுநீரில் மஞ்சள் காமாலை தெரியாது.

* அடைப்புக் காமாலையில் தனித்த பிலிருபின் சரியாக இருக்கும். இணைந்த பிலிருபின் அதிகமாக இருக்கும். ஏ.எல்.பி. பத்து மடங்கு அதிகமாக இருக்கும்.

* மலேரியாவில் ரத்த அழிவுக் காமாலை ஏற்படும்.

* சில பரம்பரைக் காமாலைகளின் போது ரத்தத்தில் தனித்த பிலிருபின் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால், சிறுநீரில் மஞ்சள் காமாலை தெரியாது. இந்தக் காமாலையில் பெரிய ஆபத்து இல்லை.

* கல்லீரல் பாதிக்கப்படும்போது ஆல்புமின் அளவு குறையும்; குளோபுலின் அளவு மிகும். இவற்றின் ஒப்பீட்டு அளவு கல்லீரல் சுருக்க நோயை அறிய உதவும்.

* ஹெச்பிஎஸ்.ஏஜி. ரத்தத்தில் காணப்படுமானால், அது ஹெபடைட்டிஸ்-பி வைரஸ் காமாலை.

* ஜி.ஜி.டி. அளவு அதிகம் என்றால், மதுவால் கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று பொருள்.

* சிறுநீரில் பித்த உப்புகள் காணப்பட்டால், அது மஞ்சள் காமாலையை உறுதி செய்கிறது.

* காமாலையின் வகையைப் பொறுத்துச் சிகிச்சை அமையும்.

* அடைப்புக் காமாலைக்கு அறுவைசிகிச்சை தேவைப்படும். அப்போது அறுவைசிகிச்சை மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.

Advertisements
Loading...
Rates : 0
Loading...
VTST BN
Loading...

Leave a Reply